Hallitukseen syksyllä 2018 valitut ovat:

Puheenjohtaja Seppo Koski
Varapuheenjohtaja Mika Nuutinen
Hallituksen varsinaiset jäsenet ovat Janne Romu, Minna Metsänkylä, Sami Hiekko ja Maisa Aho-Viitanen.Varajäseninä toimivat Veijo Flander ja Tauno Keto.