KAT-kokemusasiantuntijatoiminta ( valikon sisältöä valmistellaan ja "pankki" aukeaa, kun sisältöä on riittävästi)