palveluohjaus 1Turun A -killan henkilökunnan tärkeimpiä tehtäviä on kohtaamistyö. Ihminen otetaan huomioon yksilönä ja häntä rohkaistaan huolehtimaan hyvinvoinnistaan. Tämän avoimeen keskusteluun ja puheeksiottoon pohjaavan tehtävän myötä asiakkaille luodaan mahdollisuus palveluohjaukseen. Kyseeseen voi tulla omien asioiden hoito elämän eri tilanteissa tai vaikkapa uusien palveluiden löytäminen. Terveydentilaan liittyvissä asioissa asiakkaita ohjataan sosiaali- ja terveyspalvelujen piiriin.

Turun kaupunki tekee Turun A-Kiltaan jalkautuvaa aikuissosiaalityötä, johon voit tutustua tarkemmin täällä.

 

Luukkukaverit – vertaistukea asiointiin sosiaali- ja terveyspalveluissa

Tarvitsetko tai tarvitseeko asiakkaasi apua asioinnissa esimerkiksi sosiaalitoimistossa, työvoimatoimistossa, kelassa, kuntoutuspalveluissa?

Asiakkaat saattavat tarvita henkilökohtaista tukea hoito- ja palvelutahojen yhteydenottoihin sekä käynteihin. Tällöin voidaan saada avuksi Luukkukaveri. Luukkukaveri-toiminta pohjaa pääkaupunkiseudulla luotuun Fattaluuta-kokonaisuuteen, josta vastaa StopHuumeille ry.

Turun A-killan Virtaa Vertaisuudesta –projektin Luukkukaveri-hankkeessa koulutettiin vertaistukihenkilöitä päihde- tai mielenterveyskuntoutujille, jotka tarvitsevat tukea asioidessaan sosiaali- ja terveyspalveluissa. Koulutuksissa on käsitelty tärkeimpiä palveluita ja tukihenkilönä toimimisen periaatteita sekä vahvistettu omaa elämänhallintaa. Tukihenkilöillä on omaa kokemusta asioinnista sosiaali- tai terveyspalveluissa. Heidän selkiintynyt elämäntilanteensa ja kokemuksensa mahdollistavat muiden auttamisen.

Luukkukaverit ottavat vastaan Pääskynpesällä päivystysaikoina maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 12-14. Voit tulla paikanpäälle ilman ajanvarausta. Mahdollisuuksien mukaan Luukkukaverit toimivat myös akuuteissa tarpeissa päivystysajan ulkopuolella erikseen sovitulla ajalla.

Palveluohjaukseen ja Luukkukaveri-toimintaan liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä Riikaan.

 

luukkukaveri