TURUN A-KILTA, TURUN MIELENTERVEYSYHDISTYS ITU JA VARSINAIS-SUOMEN SININAUHA TOIMIVAT VARSINAIS-SUOMESSA VERKOSTONA KOKEMUSASIANTUNTIJATOIMINNAN JA -OSAAMISEN EDISTÄMISEKSI YHDESSÄ KOKEMUSASIANTUNTIJOIDEN KANSSA.

Verkosto toimii yhteistyössä tiedottaen kokemusasiantuntijatoiminnasta, koordinoiden toiminnan jalkautumista sekä hallinnoimalla kokemuspankkia. Kokemuspankkiin pääset täältä: https://www.vs-kokemusasiantuntijat.fi/

Kuka on kokemusasiantuntija?

Kokemusasiantuntijoilla on omakohtaisia kokemuksia esimerkiksi päihde- mielenterveys- tai rikostaustasta, tai muista mullistavista elämänkokemuksista. Siitä syntyy kokemustietoa.
 
Kokemusasiantuntijat tietävät mikä heitä on auttanut toipumisessa , mitkä palvelut ovat edistäneet topumista, miksi ne ovat olleet tehokkaita, mitkä kaikki asiat ovat vaikuttaneet heidän omaan kuntoutumiseensa ja mikä on mahdollisesti pitkittänyt sitä.
 
He kääntävät omat, usein rankatkin kokemuksensa voimavaraksi ja auttavat muita saman kokeneita.
 
Palvelut paranevat, kun niitä suunnitellaan yhdessä kokemusasiantuntijan kanssa. Ne voivat olla paremmin loppukäyttäjän tarpeita huomioivia ja toipujat voivat sitoutua hoitoon paremmin, kun sitä osataan tarjota myös oikeaan aikaan.
 
Kokemusasiantuntija voi vastata henkilökunnan kysymyksiin, joihin akuutissa tilanteessa oleva ei osaa vielä vastata.
 
He ovat valmiita puhumaan vaikeista asioista ja jakamaan henkilökohtaisia tarinoitaan.
 
Myös omainen tai läheinen voi olla kokemusasiantuntija. Läheisen päihdeongelma tai sairaus vaikuttaa myös vieressä eläjän arkeen voimakkaasti. Hän voi toimia omaisten puolestapuhujana.
 
Usein haluna ryhtyä kokemusasiantuntijaksi on vahva tahto vaikuttaa palveluiden parantamiseen, tasa-arvon synnyttämiseen ja tietoisuuden lisääntymiseen.
 
Kokemusasiantuntijoita eli KATTEJA käytetään myös vapaaehtois- ja vertaistoiminnan koordinaattorin työparina tehtävään yhteistyöhön, kuntoutusyksiköissä tapahtuviin A -killan toiminnan esittelyihin, messuille ja muihin vastaaviin tapahtumiin sekä yksittäisiin vierailuihin.
 
Syksyllä 2018 käynnistettiin kokemusasiantuntijakoulutus yhteistyössä KoKoa ry:n ja muiden päihde- ja mielenterveysjärjestöjen kanssa. Vuonna 2020 on aloitettu kokemusasiantuntijakoulutus yhdessä Turun A-Killan, Raision Koulutuskuntayhtymän (RASEKO, VS-Sininauha Ry:n sekä Turun mielenterveysyhdistus Itun ry:n kanssa. Koulutuksen yhteydessä voi halutessaan myös suorittaa 20 op:n laajuisen kasvatus- ja ohjausalan tutkinnonosan, eli valmistuessaan opiskelija on tutkinnon suorittanut koulutettu kokemusasiantuntija.
 
Kokemusasiantuntijatoimintaan liittyen voit ottaa yhteyttä Mia Lehtoseen: 045 78719884 
 
Palkataksesi kokemusasiantuntijan, voit ottaa yhteyttä myös Varsinais-Suomen KAT-verkostoon:
 

 Piha

paaskyntupa 1

a addiktiot liitutauluTurun A-Kilta on Suomen ensimmäinen A-Kilta ja se on perustettu aikanaan A-Klinikan toimesta ”toverikunnaksi” toipuville alkoholisteille. Samoin perustein ja yhteisöllisin arvoin syntyi ympäri Suomea kymmeniä vertaisuuteen pohjaavia A-Kiltoja. Parhaimmillaan A-Kiltoja on ollut Suomessa yli 80 ja nykyisellään niitä on 64.

Addiktiotyö on kuitenkin muuttunut, eivätkä ongelmat riippuvuuksien suhteen enää pohjaa yksin alkoholiin. Rinnalle on tullut lukuisia muita yksilön elämää horjuttavia riippuvuuksia. Riippuvuudet voivat olla kemiallisia (mm. alkoholi,- huumeet- ja tupakka) tai toiminnallisia (mm. peli,- seksi,- some,- shoppailu,- ja läheisriippuvuudet). Päihderiippuvuuden tavoin toiminnallisiin riippuvuuksiin liittyy voimakasta halua tai pakkoa, kyseisen toiminnan hallinnan heikkenemistä ja sen lopettamisen vaikeutta. Tyypillistä on myös, että toimintaa jatketaan sen tuottamista suuristakin haitoista huolimatta.

Riippuvuuksista eroon haluaville tulisi mahdollisen laitos- tai lääkehoidon lisäksi tarjota vertaisuuteen pohjaavaa tukea. Harva kykenee muuttamaan riippuvuuteen liittyvää pakonomaista toimintaansa ilman omassa arjessa, toiminnassa ja tuttavapiirissä tapahtuvia muutoksia. Vertaisuuden arvo on laajasti tunnustettu ja siitä todistuksena voidaan pitää kokemusasiantuntijuuden suurta nostetta kautta Euroopan. Turun A-Kilta on mukana kehittämässä kokemusasiantuntijuutta Turun seudulla.

Turun A-Killassa vertaisuus on aina läsnä ja kiltatoiminnan arvopohja mahdollistaa avoimen ja luottamuksellisen ympäristön vaikeidenkin asioiden käsittelyyn. Luottamuksellisia keskusteluja käydään vertaisten kesken mm. kahvitellessa ja yhdessä syödessä. Henkilökunnan kanssa keskustellaan tarvittaessa ja henkilöä ohjataan tarvittavien palveluiden piiriin. Puheeksiotto ja yksilöiden kanssa käytävä dialogi ovat rakentuneet osaksi Turun A-Killan perehdytystä ja kohtaamistyötä. Vertaisryhmien ohjaajat ovat valmiita kohtaamaan riippuvuussairaan. Riippuvuusryhmän ja päihdeterapeutin vetämien keskusteluryhmien tarkoituksena on tukea syvemmin yksilön toipumista.

Turun A-Kilta tekee yhteistyötä lukuisten eri toimijoiden kanssa. Tärkeimpiä yhteistyön muotoja on asiakkaiden ohjaus hänelle sopivien palvelujen pariin sekä asiantuntijuuden vaihto.

 Kaikki Turun A-Kilta ry:n toiminta Jyrkkälässä on loppunut 31.12.2022

Tammikuun 2023 alusta lähtien myöskään ruokakasseja ei enää jaeta A-Killan toimesta Jyrkkälässä.

 

 

 

 

Toimintakeskukset Jyrkkälä yhteisöToimintakeskukset Jyrkkälän keittiöjyrkkalan asukastupa 1