Kuka on kokemusasiantuntija?

  • Kokemusasiantuntijoilla on omakohtaisia kokemuksia esimerkiksi sairastamisesta, vammautumisesta, tai muista mullistavista elämänkokemuksista. Siitä syntyy kokemustietoa.
  • Kokemusasiantuntijat tietävät mikä heitä on toipumisessa auttanut, mitkä palvelut ovat auttaneet, miksi ne ovat olleet niin tehokkaita, mitkä kaikki asiat ovat vaikuttaneet heidän omaan kuntoutumiseensa ja mikä on mahdollisesti pitkittänyt sitä.
  • He kääntävät omat, usein rankatkin kokemuksensa voimavaraksi ja auttavat muita saman kokeneita.
  • Palvelut paranevat, kun niitä suunnitellaan yhdessä kokemusasiantuntijan kanssa. Ne voivat olla paremmin loppukäyttäjän tarpeita huomioivia ja potilaat voivat sitoutua hoitoon paremmin, kun sitä osataan tarjota myös oikeaan aikaan.
  • Kokemusasiantuntija voi vastata henkilökunnan kysymyksiin, joihin akuutisti sairastunut ei osaa vielä vastata.
  • He ovat valmiita puhumaan vaikeista asioista ja jakamaan henkilökohtaisia tarinoitaan.
  • Myös omainen tai läheinen voi olla kokemusasiantuntija. Rakkaan sairaus vaikuttaa myös vieressä eläjän arkeen voimakkaasti. Hän voi toimia omaisten puolestapuhujana.
  • Usein haluna ryhtyä kokemusasiantuntijaksi on vahva tahto vaikuttaa palveluiden parantamiseen, tasa-arvon synnyttämiseen ja tietoisuuden lisääntymiseen.
  • Useilla yhdistyksillä ja järjestöillä on omia kokemusasiantuntijoita. He voivat olla samanaikaisesti myös KoKoA:n jäseniä ja lisätä siten työllistymismahdollisuuksiaan

(Lähde: KoKoA)

Kokemusasiantuntijoita eli KATTEJA käytetään myös vapaaehtois- ja vertaistoiminnan koordinaattorin työparina esim. amk:n ja ammatti-instituutin sekä muiden opiskelijatahojen kanssa tehtävään yhteistyöhön, kuntoutusyksiköissä tapahtuviin A -killan toiminnan esittelyihin, messuille ja muihin vastaaviin tapahtumiin sekä yksittäisiin vierailuihin. Vierailuista maksetaan KoKoa ry:n ohjeiden mukainen palkkio.

Vuonna 2014 -2016 kaksi Turun A-killan kokemusasiantuntijaa toimi Turun kaupungin Kaste-ohjelmaan kuuluvassa PPPR hankkeen pilotissa sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijän työparina asiakastyössä. Yhteistyötä on jatkettu 2017–2018 Kelkka-hankkeen kanssa.

Syksyllä 2018 käynnistettiin kokemusasiantuntijakoulutus yhteistyössä KoKoa ry:n ja muiden päihde- ja mielenterveysjärjestöjen kanssa. Koulutus jatkuu toukokuuhun 2019 ja seuraavaa koulutusta jo suunnitellaan.

Kokemusasiantuntijatoiminataan liittyen voit ottaa yhteyttä Janinaan.

Turun A-Kilta tekee yhteistyötä KoKoA:n eli Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry:n kanssa. Palkataksesi kokemusasiantuntijan, voit ottaa yhteyttä myös Varsinais-Suomen aluevastaaviin Satu Myllyyn, Laura Leppäseen ja Mika Sinisaloon Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

http://www.kokemusasiantuntijat.fi/

a addiktiot liitutauluTurun A-Kilta on Suomen ensimmäinen A-Kilta ja se on perustettu aikanaan A-Klinikan toimesta ”toverikunnaksi” toipuville alkoholisteille. Samoin perustein ja yhteisöllisin arvoin syntyi ympäri Suomea kymmeniä vertaisuuteen pohjaavia A-Kiltoja. Parhaimmillaan A-Kiltoja on ollut Suomessa yli 80 ja nykyisellään niitä on 64.

Addiktiotyö on kuitenkin muuttunut, eivätkä ongelmat riippuvuuksien suhteen enää pohjaa yksin alkoholiin. Rinnalle on tullut lukuisia muita yksilön elämää horjuttavia riippuvuuksia. Riippuvuudet voivat olla kemiallisia (mm. alkoholi,- huumeet- ja tupakka) tai toiminnallisia (mm. peli,- seksi,- some,- shoppailu,- ja läheisriippuvuudet). Päihderiippuvuuden tavoin toiminnallisiin riippuvuuksiin liittyy voimakasta halua tai pakkoa, kyseisen toiminnan hallinnan heikkenemistä ja sen lopettamisen vaikeutta. Tyypillistä on myös, että toimintaa jatketaan sen tuottamista suuristakin haitoista huolimatta.

Riippuvuuksista eroon haluaville tulisi mahdollisen laitos- tai lääkehoidon lisäksi tarjota vertaisuuteen pohjaavaa tukea. Harva kykenee muuttamaan riippuvuuteen liittyvää pakonomaista toimintaansa ilman omassa arjessa, toiminnassa ja tuttavapiirissä tapahtuvia muutoksia. Vertaisuuden arvo on laajasti tunnustettu ja siitä todistuksena voidaan pitää kokemusasiantuntijuuden suurta nostetta kautta Euroopan. Turun A-Kilta on mukana kehittämässä kokemusasiantuntijuutta Turun seudulla.

Turun A-Killassa vertaisuus on aina läsnä ja kiltatoiminnan arvopohja mahdollistaa avoimen ja luottamuksellisen ympäristön vaikeidenkin asioiden käsittelyyn. Luottamuksellisia keskusteluja käydään vertaisten kesken mm. kahvitellessa ja yhdessä syödessä. Henkilökunnan kanssa keskustellaan tarvittaessa ja henkilöä ohjataan tarvittavien palveluiden piiriin. Puheeksiotto ja yksilöiden kanssa käytävä dialogi ovat rakentuneet osaksi Turun A-Killan perehdytystä ja kohtaamistyötä. Vertaisryhmien ohjaajat ovat valmiita kohtaamaan riippuvuussairaan. Riippuvuusryhmän ja päihdeterapeutin vetämien keskusteluryhmien tarkoituksena on tukea syvemmin yksilön toipumista.

Yhteistyötä tehdään lukuisten eri toimijoiden kanssa. Tärkeimpiä yhteistyön muotoja on asiakkaiden ohjaus hänelle sopivien palvelujen pariin sekä asiantuntijuuden vaihto.

Jyrkkälän asukastuvalla ei ole tällä hetkellä Turun A-Killan järjestämää ruokalatoimintaa. Ko. toiminta on keskeytetty ainakin 30.9.2020 asti Koronan vuoksi.

Ruokakassin jako jäsenille joka perjantai klo 14:00 -14:30.

Myös muu Turun A-Kilta ry:n järjestämä  toiminta Jyrkkälä asukastuvalla on tauolla ainakin 30.9.2020 asti. 

Jyrkkälässä ryhmätoimintaa järjestää myös mm. Auralan Setlementti ja MLL.

 

Toimintakeskukset Jyrkkälä yhteisöToimintakeskukset Jyrkkälän keittiöjyrkkalan asukastupa 1

 Piha

paaskyntupa 1

Turun A-Killan matalan kynnyksen toimintakeskukset pitävät sisällään monipuolisen toimintaympäristön, jossa mukanaolo tarjoaa mahdollisuuden monenlaisille eri toimijoille. Addiktioista toipuville ja muille heikommassa asemassa oleville tarjoamme arkirutiineja työn ja muun toiminnallisuuden parissa. Monet eläkeläiset, yksin jääneet tai muutoin syrjäytymisvaarassa olevat saavat toimintakeskuksista tärkeitä sosiaalisia kontakteja.

Henkilöä voi rohkaista ottamaan itse yhteyttä henkilökuntaan, jolloin voimme sopia ajan ensimmäiselle käynnille. Paikan päälle voi tietysti tulla myös itsenäisesti. Henkilöiden ensimmäinen kosketus A-Kiltaan voi tapahtua myös yhdessä tukihenkilön tai avustajan kanssa.

Turun A-Killan toimintaan on perinteisesti ohjautunut henkilöitä päihdekuntoutuslaitosten, aikuissosiaalityön, työvoimatoimiston ja muiden vertaisryhmien kannustamana. Turun A-Killalla on ollut pitkään laadukasta yhteistyötä Rikosseuraamuslaitoksen kanssa.

 

Vierailut

Turun A-Killalla käy usein erilaisia ryhmiä tutustumassa tiloihin ja toimintaan.

Tarjoamme myös mahdollisuuden tapaamisiin ja kokouksiin maksimissaan 16 hengelle. Kokoushuoneemme mahdollistaa esitys- ja äänitekniikan sekä kahvitus- ja ruokailumahdollisuuden. Vierailuihin liittyen voit olla yhteydessä toimistoon.

 

Opiskelijat

Turun A-Killalla on pitkät perinteet opiskelijoiden mukanaolosta. Opiskelijoita on eniten sosiaali- ja terveysalalta. Sosionomit ja päihde- ja mielenterveyspuoleen erikoistuvat lähihoitajat tutustuvat matalan kynnyksen päiväkeskustoimintaan osallistumalla ja mahdollisesti myös kehittämällä toimintaa. Toimintaympäristö on muuttuva ja hektinen ja siksi toivomme yhteydenottoja vain jo pidemmälle edenneiltä opiskelijoilta.

Halutessasi harjoitteluun ota yhteyttä Riikaan (lähihoitajat) tai Janinaan (AMK-opiskelijat).

 

Kokemusasiantuntijatoiminta »