A-kiltatoiminnan alkujuuret löytyvät vertaisuudesta. Vertaistuki perustuu samankaltaisten elämänvaiheiden läpikäyneiden ihmisten keskinäiseen tasa-arvoisuuteen ja solidaarisuuteen, kuulluksi ja ymmärretyksi tulemiseen sekä avoimeen keskusteluun. Vertaistuki on tukitoimintaa ja se voi tapahtua kahden ihmisen välillä tai ryhmässä. Molemmat vaihtoehdot löydät Turun A-Killasta.

Turun A-Killan matalan kynnyksen toimintakeskuksiin voi aukioloaikoina tulla kuka tahansa eikä jäsenyyttä vaadita. Yhteisöllistä vertaistukea on siten aina tarjolla. Tietoa uusista ryhmistä, tulevista retkistä ja kaikesta ajankohtaisesta saat kuvailmoitusten tai tapahtumakalenterin avulla. Turun A-Killan Facebook-sivua seuraamalla pysyt myös ajan tasalla.

Kaikki A-Killan järjestämä toiminta on avointa kaikille halukkaille. A-killan jäsenyydestä ja siihen liittyvistä eduista voit lukea tarkemmin täältä. Ota yhteys Janinaan jos tarvitset lisätietoja vertais-tai ryhmätoimintaan liittyen.