Kuka on kokemusasiantuntija?

  • Kokemusasiantuntijoilla on omakohtaisia kokemuksia esimerkiksi sairastamisesta, vammautumisesta, tai muista mullistavista elämänkokemuksista. Siitä syntyy kokemustietoa.
  • Kokemusasiantuntijat tietävät mikä heitä on toipumisessa auttanut, mitkä palvelut ovat auttaneet, miksi ne ovat olleet niin tehokkaita, mitkä kaikki asiat ovat vaikuttaneet heidän omaan kuntoutumiseensa ja mikä on mahdollisesti pitkittänyt sitä.
  • He kääntävät omat, usein rankatkin kokemuksensa voimavaraksi ja auttavat muita saman kokeneita.
  • Palvelut paranevat, kun niitä suunnitellaan yhdessä kokemusasiantuntijan kanssa. Ne voivat olla paremmin loppukäyttäjän tarpeita huomioivia ja potilaat voivat sitoutua hoitoon paremmin, kun sitä osataan tarjota myös oikeaan aikaan.
  • Kokemusasiantuntija voi vastata henkilökunnan kysymyksiin, joihin akuutisti sairastunut ei osaa vielä vastata.
  • He ovat valmiita puhumaan vaikeista asioista ja jakamaan henkilökohtaisia tarinoitaan.
  • Myös omainen tai läheinen voi olla kokemusasiantuntija. Rakkaan sairaus vaikuttaa myös vieressä eläjän arkeen voimakkaasti. Hän voi toimia omaisten puolestapuhujana.
  • Usein haluna ryhtyä kokemusasiantuntijaksi on vahva tahto vaikuttaa palveluiden parantamiseen, tasa-arvon synnyttämiseen ja tietoisuuden lisääntymiseen.
  • Useilla yhdistyksillä ja järjestöillä on omia kokemusasiantuntijoita. He voivat olla samanaikaisesti myös KoKoA:n jäseniä ja lisätä siten työllistymismahdollisuuksiaan

(Lähde: KoKoA)

Kokemusasiantuntijoita eli KATTEJA käytetään myös vapaaehtois- ja vertaistoiminnan koordinaattorin työparina esim. amk:n ja ammatti-instituutin sekä muiden opiskelijatahojen kanssa tehtävään yhteistyöhön, kuntoutusyksiköissä tapahtuviin A -killan toiminnan esittelyihin, messuille ja muihin vastaaviin tapahtumiin sekä yksittäisiin vierailuihin. Vierailuista maksetaan KoKoa ry:n ohjeiden mukainen palkkio.

Vuonna 2014 -2016 kaksi Turun A-killan kokemusasiantuntijaa toimi Turun kaupungin Kaste-ohjelmaan kuuluvassa PPPR hankkeen pilotissa sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijän työparina asiakastyössä. Yhteistyötä on jatkettu 2017–2018 Kelkka-hankkeen kanssa.

Syksyllä 2018 käynnistettiin kokemusasiantuntijakoulutus yhteistyössä KoKoa ry:n ja muiden päihde- ja mielenterveysjärjestöjen kanssa. Koulutus jatkuu toukokuuhun 2019 ja seuraavaa koulutusta jo suunnitellaan.

Kokemusasiantuntijatoiminataan liittyen voit ottaa yhteyttä Janinaan.

Turun A-Kilta tekee yhteistyötä KoKoA:n eli Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry:n kanssa. Palkataksesi kokemusasiantuntijan, voit ottaa yhteyttä myös Varsinais-Suomen aluevastaaviin Satu Myllyyn, Laura Leppäseen ja Mika Sinisaloon Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

http://www.kokemusasiantuntijat.fi/