Kokemusasiantuntija
toiminta
Kokemus -asiantuntija
toiminta

Kuka on kokemusasiantuntija?

Kuka on kokemusasiantuntija?

Kokemusasiantuntijoilla on omakohtaisia kokemuksia esimerkiksi päihde- mielenterveys- tai rikostaustasta, tai muista mullistavista elämänkokemuksista. Siitä syntyy kokemustietoa.

Kokemusasiantuntijat tietävät mikä heitä on auttanut toipumisessa , mitkä palvelut ovat edistäneet toipumista, miksi ne ovat olleet tehokkaita, mitkä kaikki asiat ovat vaikuttaneet heidän omaan kuntoutumiseensa ja mikä on mahdollisesti pitkittänyt sitä. He kääntävät omat, usein rankatkin kokemuksensa voimavaraksi ja auttavat muita saman kokeneita.


Kokemusasiantuntija voi vastata henkilökunnan kysymyksiin, joihin akuutissa tilanteessa oleva ei osaa vielä vastata. He ovat valmiita puhumaan vaikeista asioista ja jakamaan henkilökohtaisia tarinoitaan.

 

Myös omainen tai läheinen voi olla kokemusasiantuntija. Läheisen päihdeongelma tai sairaus vaikuttaa myös vieressä eläjän arkeen voimakkaasti. Hän voi toimia omaisten puolestapuhujana. Usein haluna ryhtyä kokemusasiantuntijaksi on vahva tahto vaikuttaa palveluiden parantamiseen, tasa-arvon synnyttämiseen ja tietoisuuden lisääntymiseen.

Nimetön_mallii-removebg-preview
 palvelupaketti

Tulossa pian!

A-killan Palvelupaketti

Tarjoamme työyhteisön tarpeisiin räätälöityjä koulutuskokonaisuuksia. Koulutukset antavat valmiuksia työpaikan päihdeongelmien ennaltaehkäisyyn ja kohtaamiseen. Erityisesti esihenkilöille tarkoitetuissa koulutuksissa korostuvat myös vuorovaikutustaidot ja päihdeasioiden puheeksi ottaminen.

Nimetön_mallii-removebg-preview
 palvelupaketti

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

A-killan Palvelupaketti

Tarjoamme työyhteisön tarpeisiin räätälöityjä koulutuskokonaisuuksia. Koulutukset antavat valmiuksia työpaikan päihdeongelmien ennaltaehkäisyyn ja kohtaamiseen. Erityisesti esihenkilöille tarkoitetuissa koulutuksissa korostuvat myös vuorovaikutustaidot ja päihdeasioiden puheeksi ottaminen.

Varsinais-Suomen KAT-verkosto
Kokemusasiantuntijoita eli KATTEJA käytetään myös vapaaehtois- ja vertaistoiminnan koordinaattorin työparina tehtävään yhteistyöhön, kuntoutusyksiköissä tapahtuviin A -killan toiminnan esittelyihin, messuille ja muihin vastaaviin tapahtumiin sekä yksittäisiin vierailuihin.
Syksyllä 2018 käynnistettiin kokemusasiantuntijakoulutus yhteistyössä KoKoa ry:n ja muiden päihde- ja mielenterveysjärjestöjen kanssa.

Vuonna 2020 on aloitettu kokemusasiantuntijakoulutus yhdessä Turun A-Killan, Raision Koulutuskuntayhtymän (RASEKO, VS-Sininauha Ry:n sekä Turun mielenterveysyhdistus Itun ry:n kanssa.

Koulutuksen yhteydessä voi halutessaan myös suorittaa 20 op:n laajuisen kasvatus- ja ohjausalan tutkinnonosan, eli valmistuessaan opiskelija on tutkinnon suorittanut koulutettu kokemusasiantuntija.

cropped-logo-tekstillä6NETTIIN-removebg-preview
Sininauha
Lue lisää
kat-logo-uusi-valkoinen
KAT-verkosto
Lue lisää
Raseko-logo-pysty_VARI
Raseko
Lue lisää