Kiltatoiminnan arvot

Kiltatoiminnan arvot

Päihteettömyys

Kaikki A-Kilta toiminta on päihteetöntä. Tavoitteena on päihdehaitoista vapaa, selvästi parempi elämä. A-kiltatoiminta ei ole päihdehoitoa, eikä sillä ole hoitotavoitetta. Toiminnassa ei aseteta mitään päihdehoitomuotoa toista paremmaksi ja kunnioitetaan mukana olevien itselleen asettamia tavoitteita päihteiden käytön suhteen.

Vapaaehtoisuus

Ilman vapaaehtoisuutta ei ole A-kiltatoimintaa. A-kiltatoimintaan osallistutaan omasta halusta korvausta odottamatta. Toimintaan osallistuva voi itse päättää osallistumisensa määrän ja laadun, ottamansa vastuun kantaen. A-kiltatoiminnassa toimitaan yhteisen hyvän puolesta Me meille -hengessä.

Kokemuksellisuus

A-kiltatoiminnassa kokemuksellisuus on vertaisuutta, joka perustuu samaistumisen kokemuksiin toipujien erilaisuutta kunnioittaen. Toipumiskokemukset ovat tärkeitä ja jokaisella on oikeus omaan tarinaansa. Kokemukset ja vertaisuus eivät ole kaupan. Kokemuksellisuus on luottamusta, ymmärrystä ja rohkaisemista.

Yhteisöllisyys

A-kiltatoiminnassa muodostuu arkielämän sosiaalisia yhteisöjä, jotka ovat avoimia kaikille A-kiltalaisille. Yhteisöllisyyden perusominaisuuksia ovat haittojen ehkäisy, osallisuus, turvallisuus, yhteenkuuluvuus ja yhdenvertaisuus. A-kiltatoiminnassa eletään toisiaan tukien ja kaikki huomioon ottaen.

Toiminnallisuus

Toiminnallisuus A-killoissa on toipumista tukevaa ja sen myötä syntyy päihteettömiä päiviä. Toiminnallisuus tukee ja vahvistaa omatoimisuutta, se ei ole puolesta tekemistä. Toiminnallisuus ei tarkoita osallistumispakkoa tai väkinäistä suorittamista. Monipuolinen toiminnallisuus syntyy yhteistoiminnalla ja hyviä toimintamalleja kierrättämällä.

Yhteistoiminta

Toiminta on julkista ja näkyvää. Avoimella yhteistoiminnalla edistetään A-kiltatoiminnan, päihdeongelmaisten ja päihdetoipujien etuja. A-kiltatoiminta on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta.